PDA

Zobacz pełną wersję : Kolej na dostępność – wyniki rankingu stron przewoźnikówRedakcja
10-03-14, 12:44
Fundacja Widzialni po raz kolejny przeprowadziła badanie dostępności stron internetowych polskich przewoźników kolejowych. Wyniki audytu Fundacja przedstawiła na spotkaniu, które odbyło się 7 marca br. w Urzędzie Transportu Kolejowego. Wzięli w nim udział przedstawiciele przewoźników, którzy mieli okazję zapoznać się z wynikami najnowszych badań oraz porozmawiać z ekspertami z dziedziny dostępności stron internetowych.

Dwa lata temu żadna z przebadanych stron kolei nie była dostępna dla osób niepełnosprawnych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe. Najnowsze badanie wykazało, że pomimo tego, że większość serwisów internetowych przewoźników w dalszym ciągu ma problem ze spełnieniem standardów dostępności, serwisy pasażerskie powoli się zmieniają i stają bardziej przyjazne dla użytkowników.

Osoby niewidome, niedowidzące i głuche oraz eksperci z dziedziny dostępności stron internetowych przebadali czternaście serwisów internetowych wiodących polskich przewoźników kolejowych. Sprawdzano kluczowe elementy jak m.in. kontrast serwisu, poprawność linków, formularzy wyszukiwania połączeń, opis elementów graficznych, poprawność HTML, poprawność CSS.

Badania rankingowe zostały podzielone na dwie części. W pierwszej części ekspert z dziedziny dostępności serwisów www sprawdził kluczowe elementy serwisu pod względem zgodności z WCAG 2.0.

W drugiej części (User experience) niepełnosprawni konsultanci dokonali oceny wszystkich badanych podstron oraz wykonali trzy zadania charakterystyczne dla serwisu. We wszystkich testach wzięły udział osoby o różnym stopniu dysfunkcji wzroku oraz osoba głucha.

Niepełnosprawni konsultanci przeprowadzili zadania polegające na sprawdzeniu rozkładów jazdy, cen biletów, kontaktu z przewoźnikiem. Badane strony okazały się nie spełniać standardów dostępności. Dwa serwisy otrzymały ocenę dobrą, dwa dostateczną, dziesięć serwisów otrzymało oceny niedostateczne. Najczęściej popełniane błędy to brak odpowiedników tekstowych, nieopisane linki, pola formularzy i elementy graficzne. Z przebadanych serwisów wiele nie posiadało prawidłowej struktury nagłówków, elementu który ma duży wpływ na komfort nawigowania po stronie www przez osobę niewidomą. Część elementów na stronach przewoźników nie posiadała wystarczającego kontrastu lub w trybie kontrastu tekst w stosunku do tła jest nieprawidłowy, a nawet gorszy niż w trybie zwykłym.

Najbardziej dostępnym serwisem z przebadanych jest strona Urzędu Transportu Kolejowego i Serwis dla pasażerów pasazer.info.pl, najmniej punktów w badaniu i jednocześnie najmniej dostępnym serwisem jest strona Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

287

Podstawą badania była metodologia badania dostępności stron www opracowana przez Fundację Widzialni oraz Uniwersytet Śląski w oparciu o dokument WCAG w wersji 2.0 opracowany przez międzynarodowe Konsorcjum W3C. Dokument rekomendowany przez Europejską Agendę Cyfrową i oraz Rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności jest zbiorem wytycznych dla twórców stron internetowych. Zastosowanie rekomendacji gwarantuje dostępność serwisu dla maksymalnie dużej liczby użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami motorycznymi i sensorycznymi. Został uznany i zaakceptowany przez wiele krajów Unii Europejskiej i włączony jako dokument normatywny lub stanowiący podstawę rozwiązań legislacyjnych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w odniesieniu do serwisów www.

Przewoźnicy kolejowi podczas spotkania w UTK wykazali duże zainteresowanie tematem dostępności swoich stron internetowych, co powinno przełożyć się na dalsze działania dotyczące tworzenia i utrzymywania serwisów w pełni dostosowanych do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. To niezwykle istotne, aby wykorzystać dzisiejsze możliwości techniczne i wypracowane standardy do skutecznego przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych z poszczególnych dziedzin życia, w tym podróży koleją. Osoby te, jak każdy z nas, mają prawo do swobodnego przemieszczania się środkami publicznego transportu kolejowego i należy robić wszystko, aby ich podróż nie zakończyła się już na etapie planowania, a więc na niemożności sprawdzenia w Internecie rozkładu czy swobodnego znalezienia innych istotnych informacji.

Liczymy, że podjęte przez przewoźników działania zaowocują nową jakością w obsłudze podróżnych, czego potwierdzeniem będzie liczniejszy udział przedstawicieli rynku pasażerskich usług kolejowych w najbliższym konkursie Strona internetowa bez barier.

Walka z wykluczeniem osób niepełnosprawnych wymaga wspólnych działań wszystkich uczestników rynku. Dostępne rozwiązania techniczne i organizacyjne nie funkcjonują w sposób jakiego oczekują użytkownicy. Internet pozbawiony barier powinien być dostępny dla wszystkich jego użytkowników a zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych. Swoboda przemieszczania się determinuje możliwości aktywności człowieka w życiu społecznym i zawodowym. Brak możliwości skorzystania z informacji zawartych na stronach przewoźników kolei przez niepełnosprawnych prowadzi nie tylko do wykluczenia cyfrowego ale również społecznego.
Pełen raport z badania do pobrania pod linkiem http://bit.ly/raport-widzialni-kolei

pepka
14-05-14, 09:45
Przewoźnicy (ale nie tylko oni - generalnie właściciele stron internetowych) powinni walidować swoje witryny przy pomocy tego narzędzia: http://www.utilitia.pl/
Można tam sprawdzić czy strona spełnia w podstawowym zakresie międzynarodowe kryteria i standardy dostępności. Efektem jest raport na podstawie którego można przeprowadzić optymalizację. Myślę, że w najbliższych latach będziemy świadkami rewolucji w sposobie projektowania stron internetowych. Coraz starsi użytkownicy zaglądają do sieci - a jak wiadomo ich wzrok nie jest tak dobrej jakości jak osób w wieku 20-30 lat.