PDA

Zobacz pełną wersję : zadania z termodynamiki- proszę o pomociissabell94
26-03-14, 19:07
1. W nieznanym procesie termodynamicznym gaz doskonały stracił 1200 J energii cieplnej i
zyskał 210 J energii wewnętrznej. Jaką pracę wykonał ten
układ i co stało się z jego
objętością w trakcie przemiany?

2.W zamkniętym naczyniu o objętości
V= 2 dm3 znajduje się hel pod ciśnieniem o wartości p= 10^6Pa. Ogrzewając gaz spowodowano dwukrotny wzrost jego ciśnienia. Obliczyć ilość ciepła ΔQ, jaką pobrał hel

3.Na ogrzanie m= 40g tlenu od t1= 16°C do t2= 40°C zużyto ciepło ΔQ = 150 cal. W jakich
warunkach (w stałej objętości, czy pod stałym ciśnieniem) ogrzewano gaz?

5.Przy izotermicznym rozprężaniu V= 2 m3 gazu jego ciśnienie zmienia się od p1= 5 atm do p2= 4atm. Znaleźć pracę ΔW wykonaną w tym procesie

6.Gaz, znajdujący się początkowo pod ciśnieniem p1= 3·10^5Pa, podgrzewany był w stałej objętości V=50dm3 aż do chwili, w której jego ciśnienie zwiększyło się 2 razy. Następnie
gaz rozszerzał się izotermicznie, osiągając początkowe ciśnienie i wreszcie w wyniku
izobarycznego oziębiania uzyskał objętość początkową. Znaleźć pracę wykonaną w każdej
z tych przemian

7.Gaz doskonały jest zamknięty w naczyniu o objętości V0. Z naczynia jest poprowadzona pionowa rura o przekroju A, szczelnie zamknięta przez szklaną kulę o masie M. Gdy kula spoczywa, ciśnienie wewnątrz naczynia p0 jest większe niż ciśnienie atmosferyczne p atm z powodu nacisku wywieranego przez kulę. Jeśli wytrącimy kulę z położenia równowagi o małą wartośćx (taką, żexA«V0) i zaniedbamy tarcie przy ruchu kuli wewnątrz rury, to kula zacznie się poruszać ruchem drgającym. Wiedząc, że stan gazu jest opisywany przez
proces adiabatyczny z wykładnikiem adiabaty κ, obliczyć ile wynosi częstotliwość drgania
kuli f
.


prosze o pomoc w rozwiązaniu tych zadań