PDA

Zobacz pełną wersję : Nie wiem dlaczego nie działa... PASCALbogdanU
24-01-07, 18:42
Nie wiem jak poczy dwa rne programy w jeden tak aby mona byo wybra ktry ma si uruchomic. Prbowaem ju na rne sposoby procedurami itp ale zawsze co nie dziaa.

pierwszy to konwerter stopni C na F i odwrotnie.

program celsjusz_fahrenheit;
var
skala : char;
temp : real;
label
poczatek;

procedure c_na_f (temp:real);
begin
writeln (' ',temp:5:1,' C',' = ',32.0+9.0/5.0*temp:5:1,' F');
end;

procedure f_na_c (temp:real); {konwersja F--C.}
begin
writeln (' ',temp:5:1,' F',' = ',(temp-32.0)/9.0*5.0:5:1,' C');
end;

begin
writeln;
writeln ( 'Zamiana stopni Celsjusza na Fahrenheita i odwrotnie.');
writeln ( 'Uycie: ');
writeln ( ' c|C <temp. w stopniach Celsjusza> ');
writeln ( ' f|F <temp. w stopniach Fahrenheita> ');
writeln ( 'Nacisnicie q|Q koczy program.');
writeln;
repeat
poczatek: write ('? ');
read(skala);
if (skala='q') or (skala='Q') then Halt;
readln(temp);
case skala of
'c','C' : c_na_f(temp);
'f','F' : f_na_c(temp);
'q','Q' : Halt;
else
begin
writeln ( 'Uycie: ');
writeln ( ' ? c|C <temperatura w stopniach C.> ');
writeln ( ' ? f|F <temperatura w stopniach F.> ');
writeln;
goto poczatek;
end
end
until skala='q'

end.a drugi wyszukuje liczby pierwsze z przedziau

program lpierwsze;
var i,dolna,gorna:integer;

begin
write(' Podaj granice dolna: ');
readln(dolna);
repeat
write(' Podaj granice gorna: maximum 32767 ');
readln(gorna);
until gorna<=32767;
for i:=dolna to gorna do
begin
if i mod 2 <>0 then
if i mod 3 <> 0 then
if i mod 5 <> 0 then
if i mod 7 <>0 then write(i,' ');

if i=2 then writeln('2');
if i=3 then writeln('3');
if i=5 then writeln('5');
if i=7 then writeln('7');
end;
end.

Jeli komu nie sprawi to trudnoci prosze o pomoc. z gry dziekuje.
programy dodaem tez jako zaczniki.

Alpha
29-01-07, 00:02
Nie wiem jak połączyć dwa rłźne programy w jeden tak aby moźna było wybrać ktłry ma się uruchomic. Prłbowałem juź na rłźne sposoby procedurami itp ale zawsze coś nie działa.
[...]
Jeśli komuś nie sprawi to trudności prosze o pomoc. z głry dziekuje.
programy dodałem tez jako załączniki.

To nietrudne. Oczywiście nie dam Ci gotowca, ale oto wskazłwki:

Prłbowałem juź na rłźne sposoby procedurami itp ale zawsze coś nie działa.
Nie zraźaj się. Przerłb dwa programy na procedury.
Głłwny program moźe jedynie pytać o wybłr i wywoływać odpowiednią procedurę. Wejście/wyjście i wywoływanie procedur juź masz uźyte.

Pokaź co wyszło.