PDA

Zobacz pełną wersję : pliki wsadowegregor76
08-04-08, 17:53
mam problem z napisaniem kilku plików wsadowych
z pozory wydają się łatwe ale nieumiem ich rozgryżć
pomożecie?

1. Napisz program o nazwie stare.bat, który wyświetli listę wszystkich
nazw plików z rozszerzeniem txt we wszystkich katalogach na dysku C,
następnie znaleźć pliki mające nazwę Readme, posortować je od drugiego
znaku i wynik zapisać do pliku stare.txt. Następnie wywołaj program
labolatorium (z pkt.4). Wyświetl bieżącą date bez wyświetlenia monitu o
nową datę i również zapisz ją do pliku stare.txt. Na końcu wyświetl napis
%u201Ekoniec poszukiwań%u201C.

2. Napisz program o nazwie przypisz.bat, który pod zmienną b przypisze
słowo %u201Eblok%u201C a pod zmienną d słowo %u201Ekrok%u201C jeśli zmienne
nie mają różnych ciągów znaków to wyświetl napis %u201Eróżne ciągi znaków.
Natomiast jeśli pierwszy ciąg znaków ( przypisany pod zmienną b) jest
leksykalnie mniejszy niż drugi (przypisany pod zmienną d ) to wyświetl
napis %u201Epierwszy jest mniejszy%u201C.

3. Utwórz plik plik.txt z dowolną zawartością. Następnie napisz procedurę
wyszukaj.bat, która ma za zadanie znaleźć ciąg znaków z plik.txt określony
jako pierwszy parametr wywołania procedury, wynik zapisz do pliku o nazwie
będącej drugim parametrem wywołania procedury (np. wynik.txt).

4. Napisz procedurę sortowanie.bat, która posortuje plik podany jako
pierwszy parametr wywołania procedury według drugiego znaku w każdym
wierszu i wynik zapisze do pliku podanego jako drugi parametr wywołania
procedury.

Marshall
08-04-08, 22:29
Gdzie jeszcze ucza polecen Dos'a? Spoznili sie o dekade :)
1. wpisz w okienku "help dir" albo po prosty "dir /?" i poczytaj, np. pierwszy to dir c:\*.txt /s. Z innych polecen: call, date, echo. Na technecie microsoftu jest sporo informacji.