PDA

Zobacz pełną wersję : Kilka pytań ACCESS-SQL-Testlzqm
19-06-08, 10:35
Witam wszystkich serdecznie mam prosbę o pomoc przy rozwiązaniu kilku zadań. Oto one:
Tylko jedna odpowiedz jest prawidlowa.
1.CZy można dokonać złączenia dwóch tabel używając więcej niż jednego pola?
a) tylko jeśli najmniej jedno jest kluczem
b) tylko jeśli wszystkie są kluczami
c) tak
d) nie
2. Czy tworzenie globalnego schematu relacyjnego jest?
a) konieczne tylko dla poprawnego funkcjonowania kreatorów
b) niezbedne dla poprawnego dzialania bazy
c) konieczne do obslugi zdarzen w formularzach
d) konieczne dla poprawnego działania zapytań
3. Jakie są ograniczenia dla podzapytania występującego w klauzuli filtrującej WHERE Brutto > ( SELECT ....?
a) podzapytanie musi zwracac jedno pole w jednym wierszu
b) podzapytanie musi zwracac jedno N pól w jednym wierszu
c) nie ma ograniczeń
d) podzapytanie jest niedozwolone
4. Czy w zapytaniu grupującym (z obliczoną funkcją agregującą) można stosować filtrowanie?
a) tylko dla kolumn z wyznaczoną funkcją agregującą
b) tylko dla kolumn z bez wyznaczonej funkcji agregującej
c) dla każdej z kolumn
d) nie
5) Czy w klauzuli HAVING można stosować alias nazwy pola?
a) tylko jesli dotyczy pola z agregującą np. SUM,AVG etc
b) nie
c) tak
d) tylko dla pola bez funkcji agregującej
6. Źródłem danych dla formularza może być?
a) zapytanie modyfikujące
b) zarówno tabela jak i zapytanie wybierajace
c) tylko tabela
d) tylko zapytanie wybierajace
7. Ograniczenie klucza obcego jest realizowane przez wykonanie polecenia?
a) UNIQUE KEY(pole) REFERENCES Tabela(pole)
b) SET REFERENCES TAbela(pole)
c) FOREIGN KEY(pole) REFERENCES Tabela(pole)
d) FOREIGN KEY(pole) CONNECT to TAbela(pole)
8. Ile wierszy zostanie wstawionych jeśli zastosujemy zapytanie INSERT INTP tabela VALUES(........?
a) dowolna ilość
b) jeden
c) tyle ile pól ma tabela
d) nie można jednoznacznie określić
9. Które zdarzenie obsługuje wybranie klawisza na formularzu?
a) przy otwarciu
b) przy naciśnięciu klawisza
c) po aktualizacji
d) przy kliknięciu
10. Jeśli do pola dodano wykonujące polecenie ALTER TABLE ograniczenie UNIQE to prawdziwe jest stwierdzenie ze aby usunac kolumne ?
a) nalezy usunac wpis z tego pola
b) nalezy zmienic ograniczenie na PRIMARY KEY
c) nie trzeba podejmowac zadnych dodatkowych czynności
d) nalezy najpierw usunąc ograniczenie
11.Źródłem danych dal pola kombi nie może być?
a) formularz
b) zapytanie wybierające
c) lista
d) tabela
12. Czy możliwe jest złaczenie miedzy polami tej samej tabeli?
a) nie
b) tylko miedzy kluczmi podstawowymi
c) miedzy każdymi polami co do zgodności typu
d) tylko miedzy polami indeksowanymi
13. Aby można było stworzyć ograniczenie klucza obcego to pole w tabeli nadrzednej do którego się odnosi ?
a) musi być polem indeksowanym
b) może być dowolnym polem
c) musi być polem numerycznym
d) musi być również kluczem obcym
14. Które z wymienionych operatorów określa się mianem CONSTRAINS?
a) DISTINCT,TOP
b) LOGIN,USER
c) SUM,AVG
d) FOREIGN KEY.UNIQUE
15. Czy można zastosować podzapytanie w zapytaniu wstawiającym wiersze INSERT INTO tabela?
a) tylko jeśli zapytanie dotyczy tej samej tabeli
b) tylko jeśli zapytanie SELECT zwraca jeden wiersz
c) tylko jesli zapytanie SELECT zwraca najwyzej tyle kolumn ile ma modyfikowana tabela
d) tylko jesli zapytanie SELECT zwraca jedno pole
16. W ktorym typie zapytania w widoku Arkusz danych moga byc dodawane rekordy?
a) wybierajacym bez grupowania i sumowania
b) modyfikujacym dane
c) wybierajacym z sumowaniem
d) kazdym
17. Po wykasowaniu n wierszy z tabeli , a nastepnie dopisaniu co najmniej jednego wiersza pola typu dla nowych wierszy beda mialy generowane wartosci?
a) nalezy podac tę wartosc dla pierwszego wpisanego wiersza
b) począwszy od dowolnej wartości
c) ?
d) ?
Może ktoś bedzie chciał sie zabawic a mnie strasznie pomoc:)
Pozdrawiam i z góry dziękuję

koneton
20-08-08, 14:05
Może jeszcze komuś się to przyda, więc tak na szybko odpisuję:
1. C
2. B
3. A
4. C
5.
6. B
7. C, ale w Access tak się tego nie zrobi
8. B
9. Pytanie jest chyba źle postawione, ale pewnie chodzi o D
10. C ale to może zależeć od konkretnej bazy
11. A
12. C ale można nawet jak są niezgodne
13. Znowu błędne pytanie, pole musi być unikalne, najbliższa jest odpowiedź A
14. D
15. C
16. A
17. Chyba coś uciąłeś w pytaniu. Pewnie chodzi o pola autonumer ;-) Będą dalej kontynuowane, czyli jeśli ostatnio było 50, usunąłeś 10, tak że teraz największą wartością jest 40, to i tak jak wstawisz nowy wiersz to pole autonumer przypisze mu automatycznie wartość 51