PDA

Zobacz pełną wersję : Pytanie Z Pascalaflipertorp
12-11-08, 12:18
Witam
Mam danych 10 liczb (120,30,40,60,30,45,250,50,70,10). Moje pytanie brzmi czy mogę te wszystkie liczby zapisać w tablicy,jeśli tak to jak to zrobić? Jak następnie zsumować liczby zapisane w tablicy?

Ryonu
06-12-08, 07:32
Program może wyglądać tak:

program liczenie;
uses CRT;

type ttablica=array[1..10] of integer;

var tablica:ttablica;
i:byte;
f:integer;
suma:longint;

begin
clrscr;
suma:=0;
for i:=1 to 10 do
begin
write('Podaj liczbe nr ',i,': '); readln(f);
tablica[i]:=f;
end;

for i:=1 to 10 do
begin
suma:=suma+tablica[i];
end;

writeln; write('Suma wszystkich podanych liczb wynosi: ',suma,'.');
readkey;
end.

Oczywiście.. nie możesz wpisać innego znaku niż liczby.. Nie chciało mi się tego robić :D

Ale swoją drogą, to po co tu użycie tablic? :P

Pozdrawiam, Ryonu.