PDA

Zobacz pełną wersję : Modyfikacja programu liczb pierwszych(c++)remigol
19-11-08, 11:10
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <math.h>

using namespace std;

int lic_pierwsza1(int n)
{
int lic_pierwsza2=1;
if (n==1) lic_pierwsza2=0;
else if (n==2) lic_pierwsza2=1;
else if (n>2)
{
for (int i=2;i<=sqrt(n)+1;i++)
{
if (n%i==0)
{
lic_pierwsza2=0;
}
}
}
return lic_pierwsza2;
}
int main(int argc, char *argv[]){

int r;
cout << "Podaj liczbe przedzialow:\n";
cin >> r;

int tab1[r], tab2[r];
cout << "Podaj pary liczb dla ktorych chcesz znalezc liczby pierwsze:"<<endl;
for(int i=0; i<r; i++){
cin >> tab1[i] >> tab2[i];
if (!(1<=tab1[i] && tab1[i]<=tab2[i] && tab2[i]<=1000000000)){
i--;
}
}
for (int j=0; j<r; ++j)
{
cout << "Liczby pierwsze te, to:"<<endl;
for(int k=tab1[j]; k<=tab2[j]; k++)
{
if (lic_pierwsza1(k)==1) cout << k << " ";
}
cout << "\n\n";
}
system("pause");
}
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Witam!! Jest to program który wypisuje liczby pierwsze z podanych mu przedziałów. Potrzebuje małej modyfikacji, która będzie wypisywała liczby pierwsze z podanych przedziałów ale liczby te nie bada się powtarzały zostaną wypisane w jednym ciągu.