Zarejestruj się na Forum Dziennika Internautów

Rejestracja

Zarejestruj się na Forum Dziennika Internautów

Wymagane informacje

Wprowadź nazwę użytkownika, która będzie używana przez Ciebie na tym forum.

Wpisz hasło dla Twojego konta. Pamiętaj, że rozróżniane są duże i małe litery.

Tutaj wprowadź Twój adres e-mail.

7x7 ?

Dodatkowo wymagane dane

Twoja data urodzenia oraz wiek są wyświetlane w kilku miejscach forum. Dzięki poniższemu menu możesz ustawić, aby te dane nie były widoczne (pomijając Administratora) lub były widoczne tylko po części.

Dodatkowe Informacje

Jeśli trafiłeś tutaj poprzez innego użytkownika naszego forum, wpisz obok jego nazwę.

Aktualny czas forum może być automatycznie przeliczany na strefę czasową Twojego obecnego miejsca pobytu. Wybierz odpowiednią strefę czasową z listy poniżej.

Możesz w dodatku wybrać automatyczne uwzględnianie czasu letniego i zimowego

Od czasu do czasu administratorzy forum mogą chcieć przesłać Ci wiadomość za pośrednictwem poczty e-mail.

Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania tego typu informacji odznacz tę opcję.

Zasady na forum

Aby przejść dalej musisz wyrazić zgodę na warunki korzystania

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin przedstawia warunki uczestnictwa w Forum Internautów, prowadzonym przez redakcję Dziennika Internautów (DI). Regulamin staje się wiążący z chwilą wysłania formularza rejestracyjnego lub w chwili zaakceptowania po wprowadzonych poprawkach.
 2. Redakcja Dziennika Internautów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w dowolnym momencie.
 3. O wszelkich zmianach w Regulaminie, Redakcja Dziennika Internautów poinformuje w specjalnym wątku w dziale KOMUNIKATY, PROŚBY, ZAŻALENIA, w subforum "Forum Internautów". W przypadku ważniejszych zmian, uczestnicy Forum zostaną poproszeni o ponowną akceptację regulaminu, jej brak uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z Forum.
 4. Brak sprzeciwu wyrażonego w wiadomości e-mail na adres redakcji DI lub forum - forum (małpa) di.com.pl w terminie 14 dniowym od daty publikacji, oznacza akceptację nowego regulaminu przez Użytkownika. W przypadku sprzeciwu wyrażonego w wiadomości e-mail, Użytkownik może domagać się usunięcia swoich danych osobowych wpisanych podczas rejestracji, z wyjątkiem ciągu znaków wpisanych w polu Użytkownik, chyba że jest to jego imię i nazwisko. Jest to równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Forum zgodnie z zasadami powszechnie uznanych norm moralnych, zasad netykiety i nie naruszając polskiego prawa. Redakcja DI zapewnia, że będzie chroniła języka polskiego zgodnie z wymogami Ustawy o Języku Polskim.

DANE OSOBOWE I REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Wszelkie dane osobowe przechowywane od momentu rejestracji Użytkownika (np. adres email) są chronione, przechowywane w bazie danych i traktowane jako poufne, jednakże wydawca Dziennika Internautów, redakcja Dziennika Internautów oraz osoby funkcyjne, w tym administrator Forum i moderatorzy, nie będą obarczeni żadną odpowiedzialnością za włamania osób niepowołanych, prowadzące do pozyskania tych danych.
 2. W przypadku wykorzystania Forum niezgodnie z regulaminem lub z przepisami prawa, redakcja DI ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 3. Użytkownik może domagać się w każdej chwili usunięcia swoich danych osobowych wpisanych podczas rejestracji, z wyjątkiem ciągu znaków wpisanych w polu Użytkownik, chyba że jest to jego imię i nazwisko. Jest to równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika.
 4. Program vBulletin obsługujący Forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze Użytkownika. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji, które podał Użytkownik, a służą jedynie ułatwieniu korzystania z Forum.
 5. Adres e-mail jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych informacji oraz hasła (i dla przesłania nowego hasła, gdyby Użytkownik zapomniał stare), jak również w celu wysyłania okresowych wiadomości do użytkowników, związanych ze zmianami na Forum, życzeniami świątecznymi, ogłoszeniami Dziennika Internautów. Adres e-mail nie jest wykorzystywany do wysyłania obcych ofert reklamowych.
 6. Użytkownik Forum DI ma 7 dni na potwierdzenie Rejestracji konta, od czasu wypełnienia formularza rejestracyjnego. Po tym terminie i braku potwierdzenia - konto zostanie usunięte. W przypadku potwierdzenia rejestracji, brak aktywności użytkownika nie może przekroczyć jednego roku czasu, chyba, że Użytkownik napisał minimum jeden post (z wyjątkiem działu: OGŁOSZENIA). Brak aktywności dłuższy niż podany wyżej spowoduje usunięcie konta Użytkownika.
 7. Na Forum może samodzielnie zarejestrować się każda osoba, która ukończyła 13 lat. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, muszą uzyskać zgodę rodziców oraz przekazać ją drogą e-mail, telefoniczną, fax lub listownie na adres redakcji Dziennika Internautów.
 8. Każdy Użytkownik jest uprawniony do posiadania tylko jednego konta, czyli do jednorazowej rejestracji. W przypadku zagubienia/zapomnienia hasła należy skorzystać z opcji - "Zapomniałem/am hasła" lub skontaktować się z administratorem.
 9. Login Użytkownika:
  • powinien sładać się z minimum trzech znaków i nie powinien przekraczać 15 znaków;
  • nie może być jednocześnie adresem jakiejkolwiek strony internetowej
 10. W przypadku nie zastosowania się do wytycznych z punktu 8., redakcja DI, administrator Forum może zmienić/skrócić login Użytkownika, a następnie powiadomić o zaistniałej sytuacji w wiadomości e-mail lub zmienić na inny poprawny, zgodnie z życzeniem Użytkownika.

PUBLIKOWANIE TREŚCI

 1. Zabrania się zamieszczania na Forum i rozpowszechniania materiałów zawierających treści ogólnie przyjęte jako niewłaściwe, m.in. treści obraźliwych, pornograficznych, nienawistnych, zawierających groźby, nawołujące do ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu, konfliktów między narodami a w szczególności niezgodnych z polskim prawem.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do ważenia swoich wypowiedzi, tak by nie obrażały uczuć oraz przekonań innych.
 3. Redakcja DI oraz osoby funkcyjne Forum (administratorzy, moderatorzy) podejmą starania mające na celu usuwanie na bieżąco wszelkich uznawanych za niewłaściwe materiałów. Z uwagi na rozmiary treści Forum oraz liczbę użytkowników, nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości zaraz po jej umieszczeniu. Użytkownik (jak również Internauci jedynie przeglądający Forum) zgadza się, że zawartość każdego postu na Forum DI wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie redakcji DI czy osób funkcyjnych (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że redakcja DI oraz osoby funkcyjne Forum Internautów mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 5. Użytkownik, który swoimi wypowiedziami będzie zaniżał poziom dyskusji Forum Internautów lub spójność wątków, w szczególności poprzez:
  • pisanie postów odbiegających znacząco od tematu głównego
  • niestosowanie się do zasad ortografii
  • wulgarne wypowiedzi (omijanie Cenzora Forum)
  • wypowiedzi tzw. zaczepne pod adresem innych Użytkowników
  • wypowiedzi, które w swej treści mogą burzyć porządek i relacje między Użytkownikami Forum
  • pisanie językiem niezrozumiałym lub budzącym wątpliwości, co do intencji
  • wypowiedzi zaburzające poprawną komunikację między Użytkownikami Forum,
  • odsyłanie Użytkowników do innych serwisów w celu uzyskania odpowiedzi

  może zostać upomniany prywatnie, publicznie, może otrzymać negatywną reputację, może otrzymać oficjalne ostrzeżenie, może zostać zablokowany na czas określony lub nieokreślony, a w ostateczności nawet usunięty z listy użytkowników Forum.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zaniżanie poziomu dyskusji Forum Internautów poprzez pisanie postów odbiegających znacząco od tematu głównego, wypowiedzi, które w swej treści mogą burzyć porządek i relacje między Użytkownikami Forum, oznaczają również publiczne upominanie innych, regularnych Użytkowników o zasadach ortografii, gramatyki, interpunkcji czy spójności wypowiedzi i tym podobnych. Prosimy o niestosowanie publicznego upominania Użytkowników o zasadach pisowni, spójności wypowiedzi i tym podobnych bez zgody redakcji DI, osób funkcyjnych na Forum Internautów. Prosimy i zachęcamy by wszelkie uwagi odbiegające od założonego tematu kierować poprzez wysyłanie prywatnych wiadomości (PW) do danej osoby, z wskazaniem błędów i poprawnej wersji.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zaniżanie poziomu dyskusji Forum Internautów poprzez odsyłanie Użytkowników do innych serwisów w celu uzyskania odpowiedzi rozumiane jest także przez odsyłanie Użytkowników do wyszukiwarek, podawanie linków do wyszukiwarek jako jedynej "odpowiedzi" na postawione pytanie (bez względu na to czy link kieruje do strony głównej wyszukiwarki czy do wyników wyszukiwania), chyba, że wynik wyszukiwania lub adres wyszukiwarki podany jest jedynie jako uzupełnienie wyczerpującej wypowiedzi - odpowiedzi na postawione pytanie, którym Użytkownik się posiłkuje lub wskazuje na możliwość uzyskania dalszych odpowiedzi.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podpis redagowany w profilu Użytkownika jest to blok tekstu, który może być dodawany do postów. Nie wolno jednak dodawać w podpisie banerów, butonów itp. plików graficznych. Tekst ma limit 255 znaków.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż posty/wiadomości napisane na Forum stanowią wyłączną własność autora, w myśl prawa autorskiego, ale w przypadku usunięcia Użytkownika z listy użytkowników Forum, Użytkownik zgadza się na to by posty/wiadomości pozostały na Forum nie zaburzając sensu dyskusji, której te posty/wiadomości są częścią.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż spamowanie jest na Forum zabronione. Dotyczy to wszelkiego rodzaju bezpośredniego działania reklamowego na subForach do tego nie przeznaczonych, wielokrotne publikowanie tych samych wątków / postów w wielu subForach oraz umieszczania dwóch lub więcej własnych postów jeden pod drugim zamiast ich łączenia przez edycję.
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w trosce o zapewnienie porządku na Forum, redakcja DI lub administrator Forum mogą podjąć decyzję o usunięciu tymczasowym lub trwałym Użytkownika z listy użytkowników Forum jeżeli pomimo uprzedzenia, Użytkownik nadal będzie spamował.
 12. Emblemat (avatar) Użytkownika nie może prezentować treści obraźliwych (obraz/tekst), wulgarnych, erotycznych lub pornograficznych oraz innych niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym. Ponadto emblemat nie może stanowić bezpośredniej formy przekazu treści reklamowych (obraz/tekst). Avatar powinien identyfikować osobę, która go używa.
 13. Prosimy nie rozpoczynać dyskusji na temat sposobów nielegalnego pozyskiwania oprogramowania oraz innych treści zastrzeżonych prawem autorskim. Tematy takie będa usuwane przez administrację forum oraz redakcję DI, która nie zgadza się z propagowaniem na FI kradzieży własności intelektualnej.
 14. Niedozwolone jest celowe reklamowanie oraz agitowanie na rzecz lub przeciwko jakiejkolwiek opcji politycznej czy religii, które to nie będa miały charakteru typowej dyskusji (ocena należy do administracji FI). W przypadku naruszenia tych zasad, administracja FI ma prawo usunąć dany temat lub wypowiedź, zawiesić Użytkownikowi dostęp do Forum na pewien czas, bądź też wykluczyć na stałe z listy użytkowników.

Nad poprawnością przestrzegania zasad będą czuwać moderatorzy Forum Dziennika Internautów. Wszystkie wypowiedzi wyrażają punkt widzenia użytkownika, który je piszą, zatem ani właściciel Forum Dziennika Internautów, ani Jelsoft Enterprises Ltd. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zawartość wiadomości.

Poprzez przyjecie tych zasad gwarantujesz, ze nie będziesz umieszczał żadnych wiadomości o treści obraźliwej, wulgarnej, seksualnej, głoszącej poparcie dla przemocy i dyskryminacji, lub innej, naruszającej prawo.

Administratorzy i moderatorzy serwisu Forum Dziennika Internautów zastrzegają sobie prawo do usuwania, zmiany, przenoszenia lub zamykania dowolnej wiadomości lub wątku bez podania przyczyny.

Jak czytać DI?

Powered by  
ATMAN EcoSerwer