Oczywiście, że nie zwalnia ze zwiększonej ostrożności, ale popadanie w paranoję też nie jest dobrym rozwiązaniem. Warto znać technologię z jakiej się korzysta, jej mocne i słabe strony.