Jeżeli to "utwór" to musisz mieć zgodę właściciela praw do utworu na jego publikację, a jeżeli to nie jest utwór to nie musisz mieć zgody i możesz publikować. Dodatkowo możesz publikować jeszcze...