jeżeli uzyskasz zgodę właścicieli tych forów, to tak.