"Importerzy często wykluczają opcję transportu morskiego ponieważ nie mają pewności co do realnej ceny usługi transportowej."

Nie jest tak. To muszą być mało rozgarnięci importerzy :rolleyes:...