Powtórki, czytanie (oglądanie, słuchanie) ze zrozumieniem oraz używanie zdobytej wiedzy w praktyce (jak mówią "Praktyka czyni mistrza").
Warto łączyć kilka sposobów nauki (czytanie, wideo, mp3).