Jak najbardziej się zgadzam:) Dziś reklama w social media
to kluczowy produkt marketingowy. Przykładem mogą być największe światowe
firmy, które inwestują miliony dolarów w kampanie reklamowe
w...