Jedi to żebrok na usługach TP S.A. LUDZIE!!!! Czas zrobić z nimi porządek