Jeśli chcesz zarabiać więcej spełnij dwa warunki.
1.Robisz zakupy zmień sklep na naszą Galerię Handlową
2.Drugi warunek to wyślij 4 znajomych na zakupy
To proste.Zakupy + 4 znajomych ,może dać...