Młodsi wolą HD, mężczyźni bardziej świadomi od kobiet

Co ciekawe, starsze osoby dostrzegają mniej zalet cyfrowej telewizji niż ludzie młodzi. W najmłodszej grupie wiekowej (15-17 lat), najczęściej...