Do pobierania abonamentu upoważniona jest tylko Poczta Polska (co w opinii wielu jest wręcz sprzeczne z konstytucją, więc bezprawne - abonament jest rodzajem podatku i nie może go ściągać prywatna...