Od kilku dekad tzw "nowa lewica" walczy nowymi metodami. Jedną z nich jest przeformułowanie kultury zachodu poprzez nadanie nowych znaczeń starym zjawiskom. Autorem tej koncepcji jest Antoni Gramsci!...