Tendencja raczej będzie wzrostowa.

Na spadek stawek VAT możemy liczyć w czasach b. dobrej koniunktury gospodarczej.