Dystrybucja nowych wpisów DNS trochę trwa. Zazwyczaj 24-36 godzin trzeba czasami odczekać.