Zakładając, że liczba zmiennych jest stała i czas zapisujesz w polu typu datetime, możesz użyć czegoś takiego:


select t.czas,
(select wartosc
from tabela
where czas =...