Wyższe podatki dla osób o wyższych dochodach przejawem solidarności społecznej?