bool pass = false;
do {
switch(znak)
{
case't':
case'T':
cout << " no to zadaje ci nastepne pytanie "<< endl;
pass = true;
break;