Kilka dni temu otrzymałem polecenie zapłacenia niedopłaty rachunku za lipiec 2002 roku(!) i to w formie nakazu pod rygorem sprzedaży moich wierzytelności firmie windykacyjnej.
Co się okazało (po 2...