Reklamacje najlepiej zanieść do Telepunktu albo podyktować na Błękitnej Linii, bo tam dostaje się potwierdzenie o odebraniu reklamacji.

Henio jaki był cel zamieszczenia tego tekstu? Przeszkadzasz...