1. W nieznanym procesie termodynamicznym gaz doskonały stracił 1200 J energii cieplnej i
zyskał 210 J energii wewnętrznej. Jaką pracę wykonał ten
układ i co stało się z jego
objętością w trakcie...