Inaczej to wygląda dla działalności gospodarczej a inaczej dla spółki.