akceptując z reguły nie patrzymy co to jest dlatego warto poświęcić trochę czasu choć na pobieżne przeglądniecie, bo potem się tak dzieje ja kolega wyżej napisał.