Zyrtec działa punktowo i bezpośrednio niszczy określone zmiany skórne