Póki co jest duż a niesprawiedliwość - część płaci, inni tylko korzystają bez płacenia. Powinno to się jakoś zmienić