Na pewno można, trzeba tylko posiadać umiejętności, których poszukują zdalni pracodawcy. Najczęściej są to zlecenia z zakresu IT.