Tak jak poprzednicy już napisali. Najbliższa rodzina jest zwolniona z podatku.