powody są indywidualne, nie ma żadnej reguły w encyklopedii, niestety, pewne wzorce wynosi się od własnych rodziców, mimo, że często dzieci obiecująsobie, że nie będą tacy jak ich rodzice... jeżeli...