Temat przemocy jest dość szeroki. Nietrudno zauważyć ból i złe wspomnienia. Niemniej ulegamy tu pewnym stereotypom, patrzymy zbyt jednostronnie. Obok smutnch przykładów podanych powyżej są jeszcze...