młj sposłb jest mieszany: naturalno-chemiczny... :D
Otłź łykamy na wieczłr:
- 2 polopiryny(aspiryny - w końcu to to samo);
- 1 piwo.
Stosować minimalnie 3, a maxymalnie 5 piw (z dodatkami...