Jak powinno się rozpatrywać kwestię w założeniu strony internetowej funkcjonującej na zasadzie udostępniania galerii zdjęć za odpowiednią opłatę w systemie CCBill. Czy w takiej sytuacji powinnam...