Nawiązując do zawieszania firmy, coś takiego istnieje , gdy zakłada się firmę w Akademickich Inkubatorach Przedsiebiorczości. Zakładajac firmę w Inkubatorze nie zakłada sie normalnej działalności...