Ja na początku miesiąca przesyłam pewną część wynagrodzenia na inne konto.