Ja polecam IKE albo IKZE. Dzięki temu można otrzymać ulgi podatkowe. Wytarczy ustawić stałe zlecenie i co miesiąc przelewać środki na inne konto.