W naszym kraju i w wielu innych kara śmierci została umowami międzynarodowymi zaniechana. Trzymajmy się, więc, tych ustaleń. Natomiast pozostaje otwarta kwestia wysokości kar za przestępstwa np....