Tzw. prace społeczne byłyby wyjściem idealnym. Jednak podstawowy problem to zorganizowanie tego przedsięwzięcia i odpowiednie nim pokierowanie. Mam pewne wątpliwości, czy nasz rząd mógłby temu...