albo najlepiej odpuść TP i przesiądź się na język wyższego poziomu :)