Możesz zrobić to za pomocą ReadKey. Dodawać znaki (czyli cyfry) do zmiennej string, a później za pomocą funkcji val() zmienić to na liczbę :) Dodawanie do łańcucha wyłącznie samych cyfr jest proste...