Ci z Was, którzy posiadają firmę lub zajmują się płacami niech się przygotują na zakup czytnika i wyrobienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
A to kosztuje i to nie mało:
np od 229 za...