---------- 12:46 14.04.2006 ----------

Czy ktoś zna sposób na dyrekcję olewającą bezpieczeństwo przepływu informacji poufnych? Jak zwrócić uwagę na to że jest to ważna działka w biznesie?
...