poufnych, czy stanowiących tajemnicę handlową? W pierwszym przypadku wystarczy telefon na 997. Tu masz tekst jednolity: http://www.iniejawna.pl/przyciski/ustawa.html jeżeli o nią chodzi.
o drugim...