Oblicz ile litrów benzyny należy spalić aby wydzielona energia była równa energi wydzielonej podczas syntezy jednego grama odpowiedniej mieszaniny wodoru deuteru.
Dane: Reakcja syntezy wodoru...