Należą do badań nieniszczących i opisane są na tej stronie:
https://navitest.com.pl/pl/badania-nieniszczace/badania-penetracyjne/ Pomagają wykryć uszkodzenia materiału. Głównymi zaletami tej metody...