A z czego te firmy źyją jeśli nie pobierają za to opłat?